ÁSZF

A Webáruház használatának Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Figyelem! Internetes oldalaink használatával Ön a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a PROFESSIONAL Computer Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett professional.hu internetes oldalán elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatás vagy webáruház) igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél vagy Fogyasztó) általi használatának feltételeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)
Jelen jogügyletekre a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

1. ÜZEMELTETŐ ADATAI

Üzemeltető: PROFESSIONAL Computer Kft.
Cím: Magyarország, 3100 Salgótarján, Kővár út 1.
Cégünk adószáma: 10719950-2-12
Cégjegyzék száma: 12-09-001359
Nyilvántartásba Ügyfél cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság Cégbírósága
Ügyfélszolgálat: részletes adatok az Ügyfélszolgálat menüben

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK
 
2.1 Ügyfél a Rendelési igény kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára kötelezőnek ismeri el a webáruház működésére vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, az Ügyfélnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjednek az oldal vásárlás nélkül történő felhasználására és minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére, melyet Ügyfél a webáruházból történő megrendeléssel kezdeményez.

2.2 . A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit már a megrendelést megelőzően megismerheti a konkrét árucikk információs weboldaláról. Részletes tulajdonságait a termékhez csomagolt használati utasítás tartalmazza. Ha a webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, vagy a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, készséggel állunk rendelkezésére.

2.3 A Szolgáltató webáruházában szereplő számítástechnikai eszközök két módon vásárolhatóak meg:
   - Kiskereskedelmi forgalomban a Szolgáltató üzlethelyiségeiben.
   - A professional.hu internetes portálon üzemelő webáruházon keresztül jelen Általános Szerződési Feltételek szerint.

2.4 Webáruház gyakorlati használatának leírása a "Használati útmutató" menüpontban található.

2.5 A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

3. MEGRENDELÉS

3.1 A termékek regisztrációval vagy az nélkül is megrendelhetők. Regisztrációra a főoldalon található Regisztráció menüpontban lévő adatlap kitöltésével kerülhet sor. A korábban rögzített adatok megváltoztatására belépés után van lehetőség. Regisztráció nélküli vásárláskor csak a megrendelés teljesítéséhez minimálisan szükséges adatok kerülnek rögzítésre. A regisztráció nélküli vásárlásnál nem jön létre regisztrált Ügyfél, így az ismételt vásárlások sem kötődnek egy konkrét személyhez ebben az esetben a minimálisan szükséges adatok megadása újból szükséges. A regisztráció nélküli vásárlásnak a hátránya az Ügyfél számára az, hogy nem tud élni az Webáruház kényelmi szolgáltatásival, amelyeket a regisztrált felhasználók tudnak igénybe venni. Regisztrációra bárki jogosult.

3.2. A Webáruház virtuális kosárba összeválogatott termék tekintetében a "Pénztár"/"Rendelési igény elküldése" funkciógombjának használatával rendelési igényét, mint vételi ajánlatot küldi el. Az igény beérkezését követően a Szolgáltató késedelem nélkül  - de legfeljebb 48 órán belül - visszaigazoló e-mail üzenetet küld az Ügyfélnek. A visszaigazolás tartalmazza az Ügyfél által a regisztráció vagy a vásárlás során megadott adatokat (pl. fizetési mód, számlázási, szállítási és átvételi információk), a rendelés azonosítóját, dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termékek árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, Ez a visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és Ügyfél között kizárólag a megrendelési igény webáruházunkba történő megérkezését igazolja.

3.3 Amennyiben a visszaigazoló e-mail az Ügyfél megrendelési igényének elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Ügyfélhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a visszaigazoló e-mailt 48 órán belül nem kapja meg, vagy abban hibát észlel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az áruház üzemeltetőjével a webshop@professional.hu e-mail címen, vagy forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz.

3.4 Érvényes szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Szolgáltató a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti az Ügyfelet a szállítás várható idejéről vagy az üzlethelyiségben történő átvehetőségéről. A szerződés akkor is létrejön, ha a visszaigazolás után a Szolgáltató a megrendelt terméket leszállítja a fogyasztó részére. A szerződés létrejöttével a megrendelés fizetendő végösszege nem változik.

3.5. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a webáruházunkban végrehajtott megrendelés következményeként közötte és a Szolgáltató között, a megrendelt termékre magyar nyelvű adásvételi, ill. szállítási szerződés jön létre, amely írásban megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződés teljesítéséről számla készül, az Ügyfél által megadott adatokkal. A szerződés dokumentumai, úgymint az Ügyfél megrendelése és a Szolgáltató visszaigazolása tárolásra kerülnek és azok később visszakereshetők.

3.6. Szolgáltató elállhat a szerződéstől, ha a szerződéskötést követően a terméket a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett neki fel nem róható módon nem tudja az Ügyfél rendelkezésére bocsátani, azzal, hogy ennek okáról más hasonló termék felajánlása mellett az Ügyfelet tájékoztatni köteles. Köteles továbbá az Ügyfél által már megfizetett díjat vagy előleget soron kívül visszafizetni Ügyfél részére.

3.7. Szolgáltató a webáruházában feladott 500.000 Ft feletti összegű rendelési igényt az Ügyfél részéről érkezett ajánlatkérésnek tekinti. Az Ügyfél ezen igénye alapján a Szolgáltató egyedi árajánlatot ad a termékek szállítására vonatkozóan.

4. ÁRAK, DÍJAK

4.1 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

4.2 A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, amelyekről a Szállítási díjak menüpontban tájékozódhat. A Webáruház a kiszállítási díjat az érvényben lévő díjszabás szerint a megrendelés feladása előtt automatikusan kiszámítja.

4.3 A Webáruházban található termékek árai eltérhetnek az üzleteinkben található termékek árától.

4.4 A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat azonban, hogy a Webáruházban téves ár jelenik meg. Különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék általánosan elfogadott vagy becsült piaci árától jelentősen eltérő irreális árra, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, de felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében Ügyfél elállhat megrendelésétől.

4.5 Az Eladó bármikor előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Webáruházban található termékeket és árakat azzal, hogy a módosítás a Weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ezen változtatások nem érintik a már megkötött szerződéseket.

4.6 Az oldalon lévő esetleges hibákért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, ebből eredő károkért felelősséget nem vállal. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

5. A MEGRENDELÉSEK TELJESÍTÉSE

5.1. Teljesítési határidő
A Webáruházban minden termékek esetében feltüntetetésre került a várható szállítási határidő. A visszaigazolt mennyiség és a raktárkészlet függvényében ettől eltérhet a tényleges teljesítési idő, amelyről a Szolgáltató munkatársa telefonon vagy e-mailen tájékozatja az Ügyfelet. A teljesítési határidő legfeljebb harminc (30) nap.
Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon (30) belül visszatéríteni.

5.2. Fizetési módok
A Ügyfél kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól Ügyfél csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát az Ügyfél nem tudja megfizetni, vagy az áru a Szolgáltatónak fel nem róható okból nem adható át, a Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit.

A termék vételárának kifizetése az alábbiak szerint történhet: 
Készpénzzel - üzleteinkben az áru személyes átvételkor 
Készpénzzel - futárnak az áru személyes átvételkor
Előre utalással: A Ügyfél a szállítás teljesítése előtt előre átutalással is kifizetheti a létrejött szállítási szerződésnek megfelelő ellenértéket. Ebben az esetben a Szolgáltató előleg bekérőt küld e-mailben, mely alapján az utalást el lehet végezni. A kiszállítás indítása, illetve az áru átadása azt követően lehetséges, ha az előlegbekérőn szereplő összeg a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik.

5.3. Teljesítési hely
Megrendelt termékek személyesen átvehetők Üzletünkben, vagy kiszállítás esetén a megrendelésben megadott címen.

6. AZ ELÁLLÁSI JOG

6.1 Az e pontban foglaltak kizárólag olyan természetes személyre vonatkozik, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Fogyasztó").

6.2 A fogyasztónak minősülő Ügyfél az áru megrendelésétől kezdve az átvételét követő 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint. Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket, több termék megrendelése esetén az utolsó terméket átveszi.

6.3 Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
PROFESSIONAL Computer Kft. 3100 Salgótarján, Kővár út 1.
e-mail: webshop@professional.hu

6.4 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó kifejezett utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, illetve amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.
  • a jogszabályok által meghatározott további esetekben

7. AZ ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSA

7.1 Az elállási jog gyakorlása szaküzleteinkben lehetséges, vagy futárszolgálat igénybevételével a termék 3100 Salgótarján, Kővár út 1. szám alatti üzletünkbe történő visszajuttatásával.

7.2 Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy az által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.3 A terméket sértetlen állapotban a számlával együtt kérjük visszaküldeni a Szolgáltató fenti címére. A Ügyfél köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha az Ügyfél a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, részére eredetileg átadott tételt, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel az Ügyfélnek.

7.4 A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A termék ügyfélszolgálaton történő személyes átadása is lehetséges. A visszaszállítás során a kárveszély az Ügyfelet terheli, ezért javasoljuk a terméket a gyári csomagolásban visszaküldeni.

7.5 A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (kiszállításért fizetett költséget is) azon a többletköltségeket kivéve, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszajáró összeget Szolgáltató a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, vagy a Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.  A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe. Nem illeti meg Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

7.6 A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

8. JÓTÁLLÁS

8.1  Kötelező jótállás

A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (jótállásköteles termék) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállás egyéb feltételeit a termékre vonatkozó Jótállási jegy tartalmazza.

A jótállás időtartama alatt Szolgáltató a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagy nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.2 Önkéntes jótállás
Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a webáruházban, a termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garanciát) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Amennyiben a Szolgáltató vagy Gyártó ettől eltérően plusz jótállást vállal azt a konkrét termék leírásában szerepelteti és a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.
A jótállási igény a Szolgáltatónál vagy a jótállási jegyen szereplő javítószolgálatnál a jótállási jeggyel és a vásárlást igazoló számlával együtt érvényesíthető, mely az áruval együtt kerül átadásra az Ügyfél számára. A Ügyfél a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A javításhoz általában a komplett termék visszajuttatása szükséges (ettől csak előzetes telefonos egyeztetés alapján tud a Szolgáltató eltekinteni)

8.3 A jótállási felelősséget kizáró tényezők:
Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás, szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat, hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás, természetes kopás, elhasználódás.
Amennyiben a javítás során kiderül, hogy a meghibásodás nem tartozik a jótállás körébe vagy a jótállási felelősséget kizáró tényezők miatt következett be a szerviz jogosult a szokásos, azaz a Szolgáltatónál érvényes javítási díjat felszámítani.
A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltató terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti.
A Szolgáltató az általa eladott áruk minőségéért hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvben meghatározott szavatossággal felel.

9. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

9.1 Kellékszavatosság
Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, a szerződés teljesítésétől (átvétel időpontjától) számított 2 éves elévülési határidő alatt, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ügyfél a Szolgáltatóval szemben - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényt érvényesítheti:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Termékszavatosság
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ügyfél - választása szerint - kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Ügyfélnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10. ADATVÉDELEM

10.1 Ügyfél a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a web-oldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az abban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

10.2. A Személyes adatokat Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztató leírt feltételek szerint kezeli.

11. FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából, vagy más hasonló okból eredő károkért. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért, s teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal a jogsértések felderítése végett.

A weboldalainkon megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Azok tartalma rendszeresen frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll módunkban az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetére felelősséget vállalni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok, az elvesztett, elfelejtett, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé váló jelszó miatti szállítási késedelemért, egyéb problémáért, hibáért, illetve a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért.

Amennyiben Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, és azt jelzi a Szolgáltatónak, a Szolgáltató jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására, amennyiben jelzést megalapozottnak találja. A felhasználók a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Amennyiben a Jogi nyilatkozatot és az adatvédelmi feltételeit a Szolgáltató módosítja, a változásokat a portál nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

12.1. Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az Ügyfélszolgálaton terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az írásbeli panaszról szóló válasszal egyidejűleg megküldi az Ügyfélnek.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni valamint gondoskodni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson.  A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi.

12.2. Felek vitájukat elsősorban békés úton próbálják rendezni, azonban ennek hiányában az Ügyfél az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
Bejegyzés a vásárlók könyvébe.
A vásárlók könyve a Szolgáltató üzleteiben elérhető, s a beírt bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

12.3 Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságoknál.

Fogyasztó a jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatóságokhoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.
Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu

Salgótarjáni Járási Hivatal elérhetősége:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarján Járási Hivatala
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: 06 32 795-160
E-mail: jaras.salgotarjan@nograd.gov.hu

Megyei Kormányhivatal:
Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
3100 Salgótarján, Mérleg u. 2.
Telefon: 06 32 511-116
E-mail: fogyved@nograd.gov.hu

12.4 Békéltető testületi eljárás kezdeményezése

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
Amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. A békéltetést csak a Fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.
A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó, azaz a vevő illetve az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Testülethez.
A Békéltető Testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetve kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el.

Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni.

A Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető testülethez fordulhat.
A Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatóak többek között a www.fogyasztovedelem.kormany.hu internetoldalon.

Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. fsz. 4.
tel: 06 32 520-860, fax: 06 32 520-862
e-mail: nkik@nkik.hu
honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

12.5  ODR online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform rendeltetése, hogy az EU-tagországok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein fogyasztói, illetve kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások online értékesítésével kapcsolatos jogvitáikat.
A platform nem áll kapcsolatban egyetlen kereskedővel sem. A platform segítségével vitáját Ön egy jóváhagyott vitarendezési testület elé viheti.
A vitarendezési testületek pártatlan szervezetek/személyek. Céljuk, hogy segítsenek a fogyasztóknak és kereskedőknek a vitáik bíróságon kívüli rendezésében. A viták békés rendezése általában gyorsabb és olcsóbb annál, mint ha bírósághoz kellene fordulni.
Az online vitarendezési platform használata egyszerű. A felhasználók az eljárás során mindvégig eligazítást kapnak. A platform az összes uniós nyelvre tud fordításokat készíteni, és a panaszkezelés során automatikus határidőkkel dolgozik.
Előnye, hogy a fogyasztók ingyen, vagy nagyon kis összeg fejében rendezhetik jogvitáikat, a kereskedők pedig elkerülhetik a hosszú pereskedési eljárásokat, és megőrizhetik az ügyfelekkel ápolt jó kapcsolataikat.

Az ODR online platformon az alábbi linken érhető el:
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Az fogyasztó a platform weboldalán töltheti ki a panasztételi űrlapot és küldheti el a Békéltető Testület részére. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

12.6 Bírósági eljárás indítása
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

13. MEGFELELÉS A RENDELET SZABTA TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGNEK 1

Szolgáltató a Rendelet által meghatározott tájékoztatási kötelezettségei egy részének a Webáruház szabályzataiban, nyilatkozataiban, termék adatlapjain, Kiszállítási díjak és Pénztár menüjében tesz eleget.

A Rendeletben távollévők között kötött szerződés megkötése esetén a Szolgáltató a megkötött szerződésről a Fogyasztó részére tartós adathordozón történő visszaigazolási kötelezettségének az ÁSZF 3.2. pontjában ismertetett visszaigazoló e-mail üzenetben vagy legkésőbb a megrendelt termékek átadásakor tesz eleget.

14. HULLADÉKKEZELÉS

Az elektromos, elektronikus berendezések a környezetre és az emberi egészségre veszélyes anyagokat tartalmaznak! Az elektronikai hulladékokat elkülönítetten kell gyűjteni, nem helyezhetők a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe. A használt és hulladékká vált elektromos berendezések a forgalmazás helyén, vagy a használt berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos berendezéseket forgalmazóknál térítésmentesen leadhatók.

A lakosság a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezéseit a hulladékgyűjtő udvarokon is térítésmentesen leadhatja.

15. EGYÉB FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra illetve elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.

A Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ettől függetlenül maximális biztonságra törekedve javasoljuk a Felhasználók számára aktuális adatbázisú vírus védelmi szoftverek és naprakészen frissített operációs rendszerek használatát.

A Webáruház használata feltételezi a Felhasználók részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók az Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseinek figyelmbe vételével.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.


1. számú melléklet - Elállási nyilatkozat-minta

Elállási szándék esetén a Fogyasztó a nyilatkozatát az alábbi sablon kitöltésével is megteheti:

Elállási nyilatkozat

Címzett:
PROFESSIONAl Computer Kft.
3100 Salgótarján, Kővár út 1.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom indoklás nélküli elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Nyilatkozattevő (Fogyasztó) adatai:
Név: ....................................................................................................
Cím: .....................................................................................................
Telefonszám:  +36 /  _ _   / _ _ _  - _ _ _ _
E-mail cím: ................................................................

A megrendelés száma: ...........................
A szerződéskötés/átvétel időpontja: ...........................

____________________________________________________________________________________
| Ssz.     | Termék neve:     | Mennyiség     | Bruttó egységár     | Bruttó összérték          |
|      |      | (M)     | (BR.EÁR)     | (M x BR.EÁR)               |
____________________________________________________________________________________
|   1.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
____________________________________________________________________________________
|   2.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
____________________________________________________________________________________
|   3.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ F  |
____________________________________________________________________________________
|   4.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
____________________________________________________________________________________
|   5.     | ..................................................................      | ..........................      | ............................... Ft     | ................................ Ft  |
____________________________________________________________________________________
Az elállás miatt visszajuttatásra kerülő termékek bruttó összértéke:       .................................. Ft

 

Kelt: ...................................

 

 

.....................................................

Fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges)


Érvényes: 2020. január 1-től.
 

 

Kiemelt ajánlataink

TörlésKijelöltek összehasonlítása
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt.
Rendben